Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναζήτηση TBA
αναζήτηση όρου στον τίτλο, τουλάχιστον 5 χαρακτηρες

τύπος ανακοίνωσης

μήνας δημοσίευσης

έτος δημοσίευσης


Νέα / Aνακοινώσεις


Διεθνές Συνέδριο "Postmodern Universities Museums and the Digital Era"

2022-06-03


Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο “Postmodern Universities Museums and the Digital Era”. Το συνέδριο οργανώθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και οι ομιλητές προέρχονταν από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούσαν αντίστοιχα Ακαδημαϊκά Μουσεία. Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του, Αναπλ. Καθηγητή Γιάννη Τσιαούση ο οποίος ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο. Η ομιλία του είχε ως θέμα το ρόλο και τη σημασία της διεπιστημονικότητας στις πρωτοβουλίες και δράσεις του Μουσείου. Το χαρακτηριστικό αυτό, καθώς και τα αποτελέσματα που επέφερε, απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια στη συζήτηση που ακολούθησε.
Στο ευρύτερο πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκαν τα μείζονα θέματα των απαραίτητων προσαρμογών των ακαδημαϊκών Μουσείων στην ψηφιακή εποχή, την αναγκαιότητα για ισχυρότερη διασύνδεση και τη σημασία της λήψης κοινών πρωτοβουλιών που θα ενδυναμώσουν την παρουσία των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στη διαχείριση γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πληροφορίες
2810 39 4810
museummed@med.uoc.gr
10:00 - 14:00 καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης