Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μουσείο Ιατρικής / Πολυμεσικό υλικό


������������ �������������������� ������-��������: "������������������ ������ ���������������� ���� ������ �������������������������� ������ ������ �������������������� ������������������"

���������� ���������������� ������ ������ ����������: ������������, ������������������������������, �������������������� ������ ������������������ ������ �������������������� ������ ���� �������������� ����������������

���������� ������������������, ������������������ ������ ���������������� ������������������ ������������������

Πληροφορίες
τηλ: 2810 39 4562
10:00 - 14:00
καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης