Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μουσείο Ιατρικής / Πολυμεσικό υλικό


������������ "�������������� ���� ������������������ ������ ����������������"

�������������������������� ������ ������������������

�������������� ����������������, ����������. ������������������ ����������������������������, ����

Πληροφορίες
τηλ: 2810 39 4562
10:00 - 14:00
καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης