Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εκθέματα / ΕργαλείαΗ εξέταση της οπτικής περιμετρίας είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος εκτίμησης της λειτουργικής ακεραιότητας του οπτικού νεύρου. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος, αλλά και τη διερεύνηση νευρολογικών παθήσεων. Το συγκεκριμένο κινητικό οπτικό περίμετρο είναι ένα από τα πρώτα που εισήχθηκαν στην κλινική πράξη την περίοδο 1880 - 1910. Περίμετρο που χρησιμοποιούνταν την εποχή 1880-1910 (κατά προσέγγιση), για τη μέτρηση του οπτικού πεδίου του ασθενή. Το όργανο αυτό αντικαταστάθηκε από εξελιγμένα μεγάλα οπτικά περίμετρα.


Πληροφορίες
τηλ: 2810 39 4810
10:00 - 14:00
καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης