Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μουσείο Ιατρικής / οι φοιτητές στο Μουσείο


O "γιατρός" στη Λογοτεχνία, εργασία στο μάθημα "Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου", 2021, Χ. Δουλγεράκης, Ν. Φαράκλας Περδικούρης, Ι. Χριστοδουλάκης

To φάσμα της Λέπρας: οι λεπροί και το λεπροκομείο της Σπιναλόγκας στον κινηματογράφο, εργασία για το μάθημα "Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου", 2021, Ε. Μεταξάκη, Κ. Παπαοικονόμου, Α. Τσίτσου

Πληροφορίες
2810 39 4810
museummed@med.uoc.gr
10:00 - 14:00 καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης