Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεματικοί άξονες / Τόποι της ίασης


Άνθρωποι, κτίσματα και τόποι σε μια γραμμική σχέση με τον ιστορικό χρόνο και με αέναο στόχο την ίαση και την υγεία. Μια πορεία από τις απαρχές της Μινωικής Ιατρικής στη «θεραπεία» της Ιατρικής Επιστήμης στα Ασκληπιεία, τους ξενώνες των μοναστηριών, τα Σπιτάλια, το Πανάνειο, την Σπιναλόγκα, τα σανατόρια και τα πρώτα θεραπευτήρια ως τα σύγχρονα Νοσοκομεία.


Κείμενα / άρθρα:

Πληροφορίες
2810 39 4810
museummed@med.uoc.gr
10:00 - 14:00 καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης