Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εκθέματα / Ακτινολογικό μηχάνημαΑκτινολογικό σύστημα (General Electric, USA): Ανακλινόμενο τραπέζι ακτινοσκόπησης και γεννήτρια υψηλής τάσης. Εγκαταστάθηκε και λειτούργησε στο ακτινολογικό εργαστήριο του Ιωάννη Καλλιατάκη (1906-1995), Ηράκλειο. (περ. 1955-1980).


Ανακλινόμενο τραπέζι ακτινοσκόπησης και γεννήτρια υψηλής τάσης. ΗΠΑ, 1940. Radiographics, November, 1989, Radiography and Fluoroscopy, 1920 to the present.


Aκτινολογική προσωπίδα: Ο ακτινολόγος την χρησιμοποιούσε στην ακτινοσκόπηση, για την προσαρμογή της όρασης. Χρησιμοποιήθηκε στο ίδιο εργαστήριο


Σύστημα ακτινοσκόπησης (Westinghouse, Diodex, 1936), οπου χρησιμοποιείται παρόμοια προσωπίδα. Radiographics, November, 1989, Radiography and Fluoroscopy, 1920 to the present.

Το υλικό τεκμηρίωσης είναι ευγενική συνεισφορά του Ιατρού - Ακτινολόγου Μαν. Ανδρουλιδάκη


Πληροφορίες
2810 39 4810
museummed@med.uoc.gr
10:00 - 14:00 καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης