Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tο μουσείο / μορφωτικό σύλλογος


O Moρφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί σωματείο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Τμήματος καθώς μέλη του Δ.Σ ανήκουν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα. Το καταστατικό του Συλλόγου μεταξύ των άλλων στόχων του έθεσε εξ αρχής ως προτεραιότητα τη δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής, με την περισυλλογή, καταγραφή, διαφύλαξη, συντήρηση και μελέτη όλων των αντικειμένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα αυτό.

Η οργάνωση Βιβλιοθήκης γενικής παιδείας στους χώρους του Τμήματος Ιατρικής καθώς και η πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην πόλη του Ηρακλείου, υπήρξαν επίσης οι πρώτες προτεραιότητες του Μορφωτικού Συλλόγου (ΜΣ) υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Οφθαλμολογίας Ιωάννη Τσαμπαρλάκη, πρώτου Προέδρου του Δ.Σ του Συλλόγου.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η δημιουργία του Μουσείου Ιατρικής -με την δημιουργία των πρώτων συλλογών Ιστορίας της Ιατρικής- υπήρξε ίσως η σημαντικότερη δραστηριότητα του Συλλόγου. Συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός από εργαλεία, μηχανήματα, φωτογραφικό, αρχειακό υλικό κ.ά. Η συμβολή του Μανώλη Δετοράκη, ακτινολόγου και μελετητή της Ιστορίας της Ιατρικής, Προέδρου του Δ.Σ του Συλλόγου, στην προσπάθεια αυτή υπήρξε πρωτοπόρα και ανεκτίμητη. Μετά το 2011 το όραμα για τη δημιουργία του Μουσείου Ιατρικής βρήκε αρωγό και υποστήριξη από την Ιατρική Σχολή.

Με απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Ιατρικής χώρος συνολικά 560 τ.μ. περίπου παραχωρήθηκε για τη στέγαση των συλλογών του Μουσείου. Ο ΜΣ ανέθεσε και κάλυψε το κόστος μουσειολογικής προμελέτης για την εγκατάσταση του Μουσείου Ιατρικής στο νέο χώρο, ενώ το ΔΣ υποστήριξε τις εργασίες σχεδιασμού και χωροθέτησης των συλλογών σε μια πρώτη διαμόρφωση του χώρου. Ακόμη και μετά τη θεσμοθέτηση του Μουσείου , ο ΜΣ συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά τις δραστηριότητες του έως σήμερα και με κάθε δυνατό τρόπο, ενώ δωρεές συνεχίζουν να παραδίδονται για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου Ιατρικής. Ο Μ.Σ λειτουργεί ως σύνδεσμος διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με το Μουσείο Ιατρικής. Δύο μέλη του ΔΣ του Συλλόγου συμμετέχουν ex officio στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μουσείου.

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης ευχαριστεί τους δωρητές αντικειμένων και χορηγούς χρηματικών ποσών, που στήριξαν τη μέχρι τώρα προσπάθεια του Συλλόγου. Με ομόφωνη απόφαση κατέταξε στους μεγάλους ευεργέτες του Συλλόγου τους αείμνηστους:
  • Ιωάννη Τσαμπαρλάκη, εμπνευστή και ιδρυτή του ΜΣ,
  • Μανώλη Δετοράκη και την οικογένεια του, θεμελιωτή του Μουσείου Ιατρικής και
  • Ελένη Τσαμπαρλάκη - Μεσσηνέζη η οποία κατέλειπε με την διαθήκη της ένα σημαντικό χρηματικό ποσό υπέρ του ΜΣ.

Πληροφορίες
2810 39 4810
museummed@med.uoc.gr
10:00 - 14:00 καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης