Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tο μουσείο / έργα


«Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜτΕ, ΜΦΙ, ΜΙΚ)»Π/Υ 172.406,59€ , το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Πληροφορίες
2810 39 4810
museummed@med.uoc.gr
10:00 - 14:00 καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης