Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tο μουσείο / υπστηρίζω το Μουσείο


Υποστηρικτές του Μουσείου

-- αναμένεται ενημέρωση --

Ευεργέτες και δωρητές

-- αναμένεται ενημέρωση --


Πληροφορίες
τηλ: 2810 39 4810
10:00 - 14:00
καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης