Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tο μουσείο / Ιστορία


Εικ 1: Διαδραστική έκθεση στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου, 2011
Η δημιουργία ενός Μουσείου Ιατρικής αποτέλεσε όραμα και καρπός μιας επίπονης συλλογικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 22 περίπου χρόνια από μια ομάδα υγειονομικών και εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρωτεργάτες και εμπνευστές της πρωτοβουλίας ήταν ο ιατρός ιστοριοδίφης Μανώλης Δετοράκης και ο καθηγητής Οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης Ιωάννης Τσαμπαρλάκης με την υποστήριξη του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που ιδρύθηκε με κύριο στόχο την δημιουργία ενός Μουσείου Ιατρικής στην Κρήτη.

Εικ 2: Διαδραστική έκθεση στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου, 2011
Η σταυροφορία ευαισθητοποίησης των οικογενειών των υγειονομικών βρήκε θερμή ανταπόκριση που οδήγησαν στην προσφορά ενός σημαντικού αριθμού δωρεών στα χρόνια που ακολούθησαν και είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των συλλογών ενός εν δυνάμει Μουσείου Ιατρικής( αντικείμενα, βιβλία ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα αρχειακό υλικό κλπ). Οι συλλογές αυτές αποτυπώνουν την εξέλιξη των επιστημών υγείας τα τελευταία 150 χρόνια.

Όμως πέρα από τις συλλογές του, η ιδέα του Μουσείου λειτούργησε ως αφετηρία και σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και αξιών. Ο εθελοντισμός, η προσφορά , αγάπη για τον πολιτισμό και την ιστορία το συνόδευσαν από τα πρώτα του βήματα.

Το 2011 η πρώτη διαδραστική έκθεση στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου σηματοδοτεί μια νέα πορεία για το Μουσείο που αναζητεί χώρους και τη σύνδεση του με την τοπική κοινωνία. Ένα 15νθημερο εκδηλώσεων που εξελίσσεται σε γιορτή πολιτισμού και εθελοντισμού προαναγγέλουν την ίδρυση του Μουσείου στην πόλη του Ηρακλείου.

Εικ 3: Iωάννης Μουζάς, Δ/ντής του Μουσείου (2016-2020)
Ένα Μουσείο παίρνει σάρκα και οστά …

Τον Απρίλη του 2014 το Μουσείο εγκαθίσταται στο χώρο που του παραχωρήθηκε από την Ιατρική Σχολή. Με τη βοήθεια του ΔΣ του Μορφωτικού Συλλόγου και την οικονομική στήριξη από το Σύλλογο και την Ιατρική Σχολή, διαμορφώνεται ο χώρος ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τις συλλογές. Στα χρόνια που ακολουθούν το Μουσείο:
  • Αποκτάει και νομική οντότητα (2016) με τη μορφή του ακαδημαϊκού Μουσείου και αποτελεί Μονάδα της Ιατρικής Σχολής ενώ εκλέγεται ο Καθηγητής Γιάννης Μουζάς πρώτος Διευθυντής και συγκροτείται η πρώτη Επιτροπή Μουσείου.
  • Αναπτύσσει ένα δίκτυο συνεργασιών με φορείς που υποστηρίζουν το έργο του όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, ο ΣΥΦΑΚ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας– Ινστιτούτο Πληροφορικής το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου.
  • Ενεργεί ως σύνδεσμος εξωστρέφειας και διασύνδεσης της Ιατρικής Σχολής με την ακαδημαϊκή κοινότητά και την τοπική κοινωνία
  • Εγκαινιάζει και οργανώνει κύκλους εκδηλώσεων τέχνης και λόγου συμμετέχοντας ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.
  • Εμπνέει και ενθαρρύνει τη δημιουργία μουσικού σχήματος (ΙΑΜΑ) που υποστηρίζει και προβάλλει το έργο του Μουσείου.
  • Υποστηρίζει το έργο της Μουσειολογικής μελέτης μέσα από ομάδες εργασίας και την Επιτροπή Μουσείου.
  • Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έτσι το έργο του Μουσείου διαχέεται ακόμη περισσότερο στην κοινωνία. Μικροί και μεγάλοι μαθητές μυούνται στις θεματικές του ΜΙΚ.
  • Συμμετέχει σε συνέδρια, εκθέσεις ( ΣΥΦΑΚ, Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, κλπ), οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, εδραιώνει ένα ανθρωπιστικό πρότυπο για τους φοιτητές της Ιατρικής με το μάθημα Ιατρική και Επιστήμες ανθρώπου.
  • Το Μουσείο ξεκινά τα πρώτα εκδοτικά του βήματα με αφορμή μια ειδική ηλεκτρονική έκδοση για την πανδημία της COVID-19, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020, αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Μουσείου ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Γιάννης Τσιαούσης.
  • Ο κ. Ιωάννης Τσιαούσης, ο οποίος εξελίχθηκε σε Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, επανεκλέχτηκε Διευθυντής του Μουσείου και ανέλαβε καθήκοντα για το διάστημα 1/9/2023 έως 31/8/2026.

Πληροφορίες
2810 39 4810
museummed@med.uoc.gr
10:00 - 14:00 καθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης