Μουσείο Ιατρικής
Credits για το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης icon

Ποιοί εργάστηκαν για αυτή την ιστοσελίδα


Web Developement

  1. Αυγενάκης Χαράλαμπος (HTML 5, CSS, PHP, jQuery, Javascript, MySql).
    Περισσότερα εδώ: κατασκευή ιστοσελίδων.


Web Design

  1. Αυγενάκης Χαράλαμπος
  2. Μορφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας
  3. Σπινθάκη Νίκη


Λογότυπο

  1. Μορφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας
  2. Σπινθάκη Νίκη


Περιεχόμενο

  1. Μορφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας