Μουσείο Ιατρικής
Μουσείο Ιατρικής

Χώροι του Μουσείου Ιατρικής

Από την ίδρυση του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης επιδιώχθηκε η παραχώρηση χώρων για την εγκατάσταση των συλλογών του Μουσείου. Εξετάσθηκαν προτάσεις που δεν ευοδώθηκαν όπως η αξιοποίηση μέρους της Κλινικής Ευαγγελισμός καθώς επίσης τμήμα του υπό ανακατασκευή Πανανείου Νοσοκομείου.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι συλλογές του Μουσείου φιλοξενήθηκαν προσωρινά στους χώρους που παραχωρήθηκαν από τις διοικήσεις του Τμήματος για το σκοπό αυτό. Μόλις το 2010 με απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Ιατρικής ο χώρος της Βιβλιοθήκης της Ιατρικής , λόγω μεταστέγασης, παραχωρήθηκε για τη μόνιμη έκθεση, την στέγαση των συλλογών και της Βιβλιοθήκης Γενικής Παιδείας, καθώς και για τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου.

Ο Μορφωτικός Σύλλογος μετά την εξέλιξη αυτή, ανέθεσε και κάλυψε το κόστος μουσειολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του Μουσείου Ιατρικής στον παραχωρηθέντα χώρο.

Αναλυτικά ο χώρος έχει συνολική επιφάνεια 548,5 τ.μ. και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, με εμβαδόν 341,5 τ.μ. στον Α ´ όροφο και 207 τ.μ. στο ισόγειο.

Ένα τμήμα του ισογείου (επιφάνεια περίπου 90 τ.μ.) έχει ενιαία οροφή με αυτήν του πρώτου ορόφου και μέσα σ’ αυτό το εσωτερικό «αίθριο» βρίσκεται η σκάλα που συνδέει τα δυο επίπεδα.

Τμήμα του ισογείου διαμορφώθηκε με απόφαση του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, κ. Α. Μαργιωρή ως αναγνωστήριο που θα αξιοποιείται για παράλληλες εκδηλώσεις του Μουσείου και της Σχολής.

Μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Μουσείου αναμένεται επίσης να αναπτυχθούν στα πλαίσια της Εστίας Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης εφόσον υλοποιηθεί το έργο που εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.