Μουσείο Ιατρικής
Μουσείο Ιατρικής

Συνεργάτες του Μουσείου Ιατρικής

2018

Δ/ντής Μουσείου: Γ . Μουζάς

Υπευθυνη εκπαίδευσης και έρευνας : ΔρΒ. Καμπουρέλλη (ΕΔΙΠ)

Υπεύθυνη  δημ. σχέσεων και προβολής Μουσείου-Γραφ. επιμέλεια  εντύπων: Μ. Τσαγκαράκη

Υποστήριξη διαδραστικών και οπτικοακουστικών συστημάτων: Κ. Παπαδάκης

Ιατρική Σχολή, εθελοντές : Κ.Ορφανάκη, Ν. Νιργιαννάκη, Ν.Εφεντάκη

Εξωτερικοί εθελοντές:

Μ. Ασλάνη, Α. Σιγανού, Κ. Τσατσάκη
Επιστημονικοί συνεργάτες- Διδάσκοντες: Ι. Μουζάς, Γ. Ζαγανάς, Γ. Σαμώνης,  Γ. Τσιαούσης, Μ. Καραμάνου

Επιτροπή Μουσείου: Ι. Μουζάς, Γ. Ζαγανάς, Μ. Καραμάνου, Γ. Σαμώνης, Μ. Τζατζαράκης, Γ. Τσιαούσης (Δ.Ε.Π)

                                     Β. Καμπουρέλλη (ΕΔΙΠ), Μ. Τσαγκαράκη (ΕΤΕΠ), Κ. Παπαδάκης (ΕΤΕΠ)

                                     Σ. Δετοράκης, Δ. Τσαγκαράκη (Μορφωτικός Σύλλογος Επ. Υγείας Π.

Εθελοντική τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας: Γ. Μαργαρίτης

2017

 

Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής : Γ. Κοντάκης

Συντονιστής: Γ . Μουζάς

Υπεύθυνη εκθεσης και προβολής Μουσείου

γραφ. επιμέλεια  εντύπων: Μ. Τσαγκαράκη

Υποστήριξη προγραμμάτων και διαδραστικών: Κ. Παπαδάκης

Ιατρική Σχολή, εθελοντές : Κ.Ορφανάκη, Ν. Νιργιαννάκη, Ν.Εφεντάκη

Εξωτερικοί εθελοντές:

Κ.Τσατσάκη, Α. Τσαμπακάκη, Κ. Σπυριδάκη, Μ.Αδαμάκη, Μ. Ασλάνη 
Επιστημονικοί συνεργάτες- Διδάσκοντες: Ι. Μουζάς, Γ. Ζαγανάς, Γ. Σαμώνης, Α. Κούτης, Γ. Τσιαούσης, Μ. Καραμάνου

Δ.Σ Μορφωτικού Συλλόγου:Ι.Μουζάς, Δ .Τσαγκαράκη, Σ.Δετοράκης, Ν. Ματζαπετάκης, Γ. Κριτσωτάκης.

Αναπλ. Γ. Ζαγανάς, Εμμ. Ανδρουλιδάκης,

 

2016

Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής : Γ. Κοντάκης

Συντονιστής: Γ . Μουζάς

Υπεύθυνη έκθεσης, συλλογών και προβολής Μουσείου: Μ. Τσαγκαράκη

Ιατρική Σχολή, ΕΤΕΠ :,Κ. Παπαδάκης, Κ.Ορφανάκη, Ν.Εφεντάκη
Επιτροπή Μουσείου: Π. Αγγουριδάκης, Π. Ζαγανάς, Ι. Κρύγκερ, Γ. Λιαπάκης, Α. Μαργιωρής, Α. Φιλαλήθης

Δ.Σ Μορφωτικού Συλλόγου:Ι.Μουζάς, Δ .Τσαγκαράκη, Σ.Δετοράκης, Ε.Ανδρουλιδάκης, Μ.Τσαγκαράκη

Διαδραστικά συστήματα- Ομάδα έργου Ιατρικής:

Γ. Μουζάς, Μ. Τσαγκαράκη, Κ. Παπαδάκης

Ι.Τ.Ε: Κ. Στεφανίδης,Δντής Ινστιτούτου Πληροφορικής

Γ. Μαργιέτης, Ν. Παρταράκης

Εθελοντική τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας: Γ. Μαργαρίτης

2015

Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής : Γ. Κοντάκης

Συντονιστής: Γ . Μουζάς

Υπεύθυνη  προβολής Μουσείου, γρ. επιμέλεια εντυπου υλικού: Μ. Τσαγκαράκη

Ιατρική Σχολή εργαζόμενοι : Κ. Παπαδάκης, Κ.Ορφανάκη, Ν.Εφεντάκη
Επιτροπή Μουσείου: Π. Αγγουριδάκης, Π. Ζαγανάς, Ι. Κρύγκερ, Γ. Λιαπάκης, Α. Μαργιωρής, Α. Φιλαλήθης

Δ.Σ Μορφωτικού Συλλόγου:Ι.Μουζάς, Δ .Τσαγκαράκη, Σ.Δετοράκης, Ε.Ανδρουλιδάκης, Μ.Τσαγκαράκη

Διαδραστικά συστήματα- Ομάδα έργου Ιατρικής:

Γ. Μουζάς, Μ. Τσαγκαράκη, Κ. Παπαδάκης

Ι.Τ.Ε: Κ. Στεφανίδης, Γ. Μαργιέτης, Ν. Παρταράκης

 

α) Βότανα- Φάρμακα

Γ. Μουζάς, Μ. Τζατζαράκης, Γ. Ζαγανάς, Μ.Τσαγκαράκη , Κ. Σπυριδάκη, Ν. Νιργιαννάκη, Μ. Στεφανάκης, Ν. Ματζαπετάκης, Κ. Τσατσάκη, Μ. Κεραμάρου,, Β. Κουβίδη, , Μ. Θεοδωρακοπούλου

 

β) Ιστορία Ιατρικής

Γ. Μουζάς, Σ. Δετοράκης, Λ. Σταρίδα, Κ. Παπαδάκης, Ν. Σκουφουλά, Κ. Κανάκης

 

Εθελοντές- συντήρηση ταρρίχευση: Μ. Μπουραντά

Εθελοντές ξεναγοί: Χριστίνα Τσακιρέλλη, Σ. Σκουτέλλη, Σ. Χαιρέτη

Εκδοση Ημερολογίου 2014-5 : Α. Φιλαλήθης, τεχνική επιμέλεια- επεξεργασία φωτογραφίας- μακέτας: Μ. Τσαγκαράκη

 

Εθελοντική τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας: Γ. Μαργαρίτης

2014

 

Α. Μαργιωρής, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής..
Συντονιστής: Ι. Μουζάς
Ιατρική Σχολή εθελοντές –εργαζόμενοι Μουσείου Ιατρικής : Μ.Τσαγκαράκη, Κ.Ορφανάκη, Ν.Εφεντάκη
Επιτροπή Μουσείου: Π. Αγγουριδάκης, Π. Ζαγανάς, Ι. Κρύγκερ, Γ. Λιαπάκης, Α. Μαργιωρής, Α. Φιλαλήθης Δ.Σ Μορφωτικού Συλλόγου:Ι.Μουζάς, Δ .Τσαγκαράκη, Σ.Δετοράκης, Ε.Ανδρουλιδάκης, Μ.Τσαγκαράκη
Συνεργάτες 2014: Ε.Κονσολάκη, Κ.Σπυριδάκη, Μ.Αβραμάκης, Ν.Νιργιανάκη
Εθελοντική υποστήριξη: Μ.Δημοπούλου, Μ.Μουντάκη
Συντήρηση - Ταρίχευση:

 1. Μ. Τζαρδή
 2. Μ. Μπουραντά

Εθελοντές: Σ. Χαιρέτη, Ε. Αστυρακάκης

Εθελοντική τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας: Γ. Μαργαρίτης

 

2012-2013

Πρόγραμμα Αλληλεγγύης

 1. Ειρήνη Καρούση (Βιβλιοθηκονόμος)
 2. Ελένη Καρτσάκη (Παιδαγωγός)
 3. Ιωάννα Περβολαράκη (Βιβλιοθηκονόμος)
 4. Νίκη Σπινθάκη (Γραφίστρια)
 5. Όλγα Μαρή (Παιδαγωγός)
 6. Στέλλα Χαιρέτη (Παιδαγωγός)
 7. Χαράλαμπος Αυγενάκης (Πληροφορικός)

 

Δημιουργία Ιστοσελίδας: Χ. Αυγενάκης

Διαδραστική Έκθεση Κύβων στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου
Επιμέλεια ύλης:

 1. Δ.Σ. ΜΣΕΠΥ : Ι.Μουζάς, Ε.Ανδρουλιδάκης, Ε. Δετοράκης, Δ. Τσαγκαράκη, Μ. Τσαγκαράκη
 2. Κατερίνα Κόπακα
 3. Χάρης Βαβουρανάκης
 4. Στέργιος Πυρίντσος
 5. Μάνος Σαββάκης
 6. Τάσος Φιλαλήθης


Ευγενής συμμετοχή:

 1. Μαρινέλλα Βλαχάκη
 2. Ελίνα Κονσολάκη
 3. Ασπασία Παπαδοπεράκη
 4. Γρηγόρης Πασπάτης
 5. Αντώνης Περαντωνάκης
 6. Κώστας Φαρσάρης
 7. Λένα Ψηλομανουσάκη - Πιλατάκη
 8. Λ.Νικολιδάκη

 

Έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου - Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Συντονισμός - Εκπαίδευση:

 1. Ελένη Γαρεφαλάκη
 2. Ειρήνη Μαραβέλια
 3. Εύα Στεφανάτου
 4. Κατερίνα Βιλανάκη


Εθελοντές - ξεναγοί:

 1. Μαρία Ανδριανάκη
 2. Κατερίνα Ορφανάκη
 3. Μαρία Τσαγκαράκη
 4. Πατρίσια Αρένας
 5. Μαρία Δημοπούλου
 6. Γιώτα Διαμάντη
 7. Ιωάννα Λιαδάκη
 8. Εύα Μαρκάκη
 9. Κάκια Μεσοχωριανάκη
 10. Αφροδίτη Μιχαηλίδη

 


Συνεργάτες στη θεματική ενότητα: Βότανα-Φάρμακα

 

 1. Γιώργος Λιαπάκης (παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού)
 2. Κώστας Γκουντέλιας
 3. Γιώργος Κονιδάκης
 4. Μωυσής Μυλωνάς
 5. Μαίρη Παπαδοκωστάκη
 6. Κώστας Σφακιανάκης