Μουσείο Ιατρικής
Μουσείο Ιατρικής

Moρφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σύντομο ιστορικό)

Σκοτεινές Ιστορίες Βοτάνων O Moρφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί σωματείο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Τμήματος. Τρία από τα πέντε μέλη του Δ.Σ βάσει του καταστατικού, ανήκουν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Το καταστατικό του Συλλόγου θέτει μεταξύ άλλων ως στόχους:

 1. την μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των Επιστημών Υγείας στην Κρήτη και γενικότερα στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου,
 2. την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αλληλεπίδραση της Ιατρικής με τις δραστηριότητες του ανθρώπου και το κοινωνικό γίγνεσθαι,
 3. την εκδοτική δραστηριότητα και
 4. τη δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής, με την περισυλλογή, καταγραφή, διαφύλαξη, συντήρηση και μελέτη όλων των αντικειμένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα αυτό.

Η οργάνωση Βιβλιοθήκης γενικής παιδείας στους χώρους του Τμήματος Ιατρικής καθώς και η πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ποιότητας στην πόλη του Ηρακλείου υπήρξαν οι πρώτες προτεραιότητες του Μορφωτικού Συλλόγου υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Οφθαλμολογίας Ιωάννη Τσαμπαρλάκη, πρώτου Προέδρου του Δ.Σ του Συλλόγου.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η δημιουργία του Μουσείου Ιατρικής -με την δημιουργία των πρώτων συλλογών Ιστορίας της Ιατρικής- υπήρξε ίσως η σημαντικότερη δραστηριότητα του Συλλόγου. Συγκεντρώθηκαν εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία, φωτογραφίες, επιστολές, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα, πτυχία υγειονομικών κ.ά. Η συμβολή του Μανώλη Δετοράκη, ακτινολόγου και μελετητή της Ιστορίας της Ιατρικής, Προέδρου του Δ.Σ του Συλλόγου, στην προσπάθεια αυτή υπήρξε πρωτοπόρα και ανεκτίμητη.

Με απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Ιατρικής ο χώρος της Βιβλιοθήκης της Ιατρικής (συνολικά 560 τ.μ.), λόγω μεταστέγασης, παραχωρήθηκε για την μόνιμη έκθεση, την στέγαση των συλλογών και της Βιβλιοθήκης Γενικής Παιδείας, καθώς και για τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου. Το όραμα για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού Μουσείου Ιατρικής που να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες φαίνεται ότι πήρε τον δρόμο για την πραγμάτωσή του. Ο Μορφωτικός Σύλλογος ανέθεσε και κάλυψε το κόστος μουσειολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του Μουσείου Ιατρικής στον παραχωρηθέντα χώρο στον Δ. Καλοκύρη, συγγραφέα-σχεδιαστή.

Το Δ.Σ του Moρφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης:

 1. ευχαριστεί τους δωρητές αντικειμένων και χορηγούς χρηματικών ποσών, που στήριξαν τη μέχρι τώρα προσπάθεια του Συλλόγου,
 2. με ομόφωνη απόφαση κατέταξε στους μεγάλους ευεργέτες του Συλλόγου τους αείμνηστους:
  Ιωάννη Τσαμπαρλάκη, εμπνευστή και ιδρυτή του Μορφωτικού Συλλόγου,
  Μανώλη Δετοράκη και την οικογένεια του, θεμελιωτή του Μουσείου Ιατρικής και
  Ελένη Τσαμπαρλάκη - Μεσσηνέζη η οποία κατέλειπε με την διαθήκη της ένα σημαντικό χρηματικό ποσό υπέρ του Μορφωτικού Συλλόγου.