Μουσείο Ιατρικής
Μουσείο Ιατρικής

Ίδρυση του Μουσείου

Σκοτεινές Ιστορίες Βοτάνων

Η δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής υπήρξε ο σημαντικότερος στόχος της ιδρυτικής ομάδας του Moρφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Συλλόγου που ιδρύθηκε το 1996 με την πρωτοβουλία του αείμνηστου καθηγητή οφθαλμολογίας Ιωάννη Τσαμπαρλάκη. Η συνεισφορά του αείμνηστου ακτινολόγου Μανώλη Δετοράκη, μελετητή της Ιστορίας της Ιατρικής, Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου, στην προσπάθεια αυτή υπήρξε ανεκτίμητη και καθοριστική. Μια ομάδα εθελοντών εργαζομένων και υγειονομικών συντάχθηκαν με το όραμα αυτό.

Η Ιατρική Σχολή υποστήριξε την προσπάθεια με την παραχώρηση χώρων φιλοξενίας των δωρεών. Καθοριστική ήταν η απόφαση της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής υπό την προεδρεία του κ. Ο. Ζώρα και η απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, με την οποία ο χώρος της Βιβλιοθήκης της Ιατρικής, συνολικής έκτασης 560 τ.μ., μετά τη μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης, παραχωρήθηκε για τη μόνιμη έκθεση, τις συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου. Τον Ιούνιο του 2011 το Μουσείο Ιατρικής με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής και επί προεδρίας του κ. Α. Μαργιωρή, αναγνωρίζεται επισήμως ως ακαδημαϊκή μονάδα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με πρωτοβουλία του ιδίου, μέρος του χώρου του κάτω ορόφου αποφασίστηκε να διατεθεί για τις ανάγκες αναγνωστηρίου και παράλληλων εκδηλώσεων του Μουσείου και του Τμήματος.

Σε ότι αφορά την οργάνωση του μόνιμου εκθεσιακού χώρου του Μουσείου, πρόθεση δεν είναι η «μουσειοποίηση» της Ιατρικής, αφού πρόκειται για επιστήμη σε διαρκή εξέλιξη, αλλά η επαφή του επισκέπτη με εκθεσιακές ενότητες που δημιουργούν μια ουσιαστική σχέση εξοικείωσης με τις ιατρικές πρακτικές και, εντέλει, την αφετηρία μιας περιήγησης στον κόσμο της Ιατρικής για τους "μη ειδικούς". Το Μουσείο Ιατρικής δεν θα αποτελεί ένα μαυσωλείο παλαιών και "ξεχασμένων" αντικειμένων, αλλά ένα ζωντανό κύτταρο παραγωγής και επεξεργασίας γνώσεων, πληροφορίας και ψυχαγωγίας. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει όχι μόνο τον υγειονομικό, αλλά κυρίως τον κάθε μεγάλο αλλά και μικρό επισκέπτη.

Ένα σύγχρονο Μουσείο, ως κέντρο εκπαίδευσης, αξιών και πολιτισμού, μέσα από ένα συνεχή διάλογο με την ανθρωπιστική παράδοση, αξιοποιεί την εμπειρία του παρελθόντος, τις επιστημονικές ανακαλύψεις του παρόντος καθώς και τα φιλοσοφικά πορίσματα που εξάγονται στα πλαίσια αυτής της αλληλοτροφοδότησης για τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Στη βάση των αντιλήψεων αυτών αναζητούνται λύσεις για την υλοποίηση του Οράματος της δημιουργίας ενός σύγχρονου Μουσείου Ιατρικής στην Κρήτη.