Μουσείο Ιατρικής
Μουσείο Ιατρικής

Επιτροπή Μουσείου Ιατρικής

Επιτροπή Μουσείου 2014-5
Συντονιστής: Ι. Μουζάς
Μέλη: Αγγουριδάκης Π, Ζαγανάς Ι, Κρύγκερ Σ , Λιαπάκης Γ, Μαργιωρής Α,Φιλαλήθης Α.
Γραμματεία: Μ. Τσαγκαράκη , τηλ. Επικοινωνίας (2810 394562, 2810 394810)
Κ. Ορφανάκη, Ν. Εφεντάκη.

Επιτροπές Μουσείου Ιατρικής έως το 2012 (Εξωτερικοί συνεργάτες): Σ. Μυλωνάς, Α Καλοκαιρινός
Ιατρική Σχολή: Γ. Ρωμανός, Μ. Τζαρδή