Μουσείο Ιατρικής
Μουσείο Ιατρικής

Επιτροπή Μουσείου Ιατρικής

Επιτροπή Μουσείου
Συντονιστής: Ι. Μουζάς
Μέλη:Ι. Ζαγανάς , Μ.Καραμάνου, Μ.Τζατζαράκης, Γ.Τσιαούσης, Γ.Σαμώνης
Β.Καμπουρέλλη, Μ. Τσαγκαράκη, Κ. Παπαδάκης Σ. Δετοράκης, Δ. Τσαγκαράκη (εκπρόσωποι Δ.Σ Μορφωτικού Συλλόγου ΕΥΠΚ

Στελέχωση:

Μ. Τσαγκαράκη, ΕΤΕΠ: Υπεύθυνη τυπου, επικοινωνίας, επιμέλεια εντύπων: ΕΤΕΠ Ιατρικής Σχολής, τηλ. (2810 394562, 2810 394810)
Δρ. Βάσω Καμπουρέλλη: Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προσωπικό Ιατρικής με μερική απασχόληση: Κ. Ορφανάκη, Ν. Εφεντάκη.