Μουσείο Ιατρικής
Μουσείο Ιατρικής

Ωράριο Μουσείου


Καθημερινά 9:00 με 15:00 κατόπιν επικοινωνίας.