Μουσείο Ιατρικής
Eκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου , 2011 image

Eκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου , 2011

Η έκθεση πλαισιώθηκε από 15νθήμερα παράλληλων εκδηλώσεων..
Ημερομηνία εκδήλωσης: 04/05/2011 - 05/05/2011