Μουσείο Ιατρικής
Μουσείο Ιατρικής, μνήμες, στοχασμοί και προοπτικές image

Μουσείο Ιατρικής, μνήμες, στοχασμοί και προοπτικές

Tιμώντας τους Πρωτεργάτες και ιδρυτές του Μουσείου Ιατρικής
Ημερομηνία εκδήλωσης: 28/02/2016 - 28/02/2016