Μουσείο Ιατρικής
Εγκατάσταση του Μουσείου Ιατρικής. image

Εγκατάσταση του Μουσείου Ιατρικής.

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Μουσείου Ιατρικής στη νέα του έδρα.
Ημερομηνία εκδήλωσης: 11/04/2014 - 11/04/2014