Μουσείο Ιατρικής
Ανθρωπιστικές αποστολές και ο ιατρός του σήμερα image

Ανθρωπιστικές αποστολές και ο ιατρός του σήμεραΟ κ. Ε. Γεναράκης,ιατρός εθελοντής, καταθέτει την προσωπική του μαρτυρία για τις ανθρωπιστικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες ή και σε αποστολές ειρήνης.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με μια σύντομη ξενάγηση στο Μουσείο Ιατρικής
Ημερομηνία εκδήλωσης: 03/12/2014 - 03/12/2014